Mahasiswa kini sering dikaitkan dengan pelbagai konotasi negatif dan sebahagian besarnya digambarkan sebagai golongan 3K; kuliah, kafe dan dan katil. Persespsi negatif ini wujud lantaran sikap mahasiswa itu sendiri terpenjara dek tembok dan pagar universiti. Masyarakat membayangkan bahawa mahasiswa telah mengasingkan diri dan berlepas tangan…