Semasa zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Islam telah berkembang ke seantero tanah Arab dan menumbangkan kerajaan Rom dan Parsi. Dalam proses tersebut, tentera Islam berjaya menawan kota Iliya’ (Jerusalem). Pada waktu itu, Patriarch Sophronius, seorang Bishop memberikan syarat supaya Khalifah Islam ketika itu, Umar ibn Al-Khattab sendiri…